Privacy verklaring

 

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens). We vertellen welke gegevens we verwerken en waarom, hoe lang we ze bewaren en hoe we ze beveiligen.

Laatst bijgewerkt op 1 december 2023.

Modeatelier Inge|Lean

Modeatelier Inge|Lean is de handelsnaam van zelfstandig ondernemers Inge Jonker en Lean Helder. Modeatelier Inge|Lean maakt maatkleding voor dames.

Onze volledige gegevens zijn:
Inge Jonker, Sluiswachter 2, 3894 CB Zeewolde
tel. 06-11378311
Lean Helder, Passaat 37, 3893 CV Zeewolde
Tel. 06-37596987
mail: hallo@modeatelieringelean.nl

Doelen
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We gebruiken de gegevens om onze diensten aan je te leveren, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en je betaling af te handelen.

Modeatelier Inge|Lean verwerkt (en bewaart) ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.

Deze persoonsgegevens verwerken we via de website www.modeatelieringelean.nl:
Contactformulier
Bezoekers aan onze website kunnen een reactie geven via een contactformulier. We verzamelen dan de volgende gegevens: voornaam + achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, berichtgegevens.
Deze gegevens hebben we nodig om het gevraagde contact op te nemen met de bezoeker en zo de gegevens te hebben die logischerwijs nodig zijn in onze dienstverlening.
Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van Modeatelier Inge|Lean of, indien wij geen relatie aangaan, worden de gegevens van het contactformulier na maximaal twee jaar verwijderd. Je kunt ook zelf per e-mail aangeven dat je wilt dat de gegevens direct verwijderd worden.

Het gebruik van cookies op de website
Modeatelier Inge|Lean gebruikt geen analytische, functionele of tracking cookies. Geen eigen cookies en ook niet van derden.

Ter informatie: een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dit kun je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie).

Deze persoonsgegevens verwerken we offline
Als je een kledingstuk bij ons bestelt, verwerken wij de volgende gegevens: voor- en achternaam, volledig adres (straat, nummer, postcode, plaats), telefoonnummer, e-mailadres (als je geen mailadres hebt, is dat geen probleem). Daarnaast hebben we ook je nog je lichaamsmaten nodig (Deze meten we zelf op. Als je deze maten niet wil geven, dan kunnen we je helaas niet helpen). Soms maken we foto’s van je lichaam zonder dat je gezicht daarop te zien is. Dit om je lichaamsbouw te kunnen analyseren tijdens het tekenen van een patroon. Deze foto’s gooien we weg zodra het patroon klaar is.

Als je gebruik maakt van elektronisch bankieren, komt je bankrekeningnummer in onze financiële administratie terecht. Deze gegevens hebben we nodig om opdrachten uit te voeren en af te rekenen. Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van Modeatelier Inge|Lean en zolang wettelijk vereist is door o.a. de Belastingdienst (7 jaar). De lijst met lichaamsmaten bewaren we 2 jaar, voor het geval je een kledingstuk nogmaals wil bestellen. Zodra je al je rekeningen betaald hebt, gooien we je adresgegevens weg.
Je kunt ook zelf per e-mail aangeven dat je wilt dat de gegevens direct verwijderd worden. Hiervan uitgesloten zijn gegevens in onze financiële administratie. Deze gegevens worden pas verwijderd na de wettelijk gestelde termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Modeatelier Inge|Lean verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen. We verstrekken uitsluitend gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk daarbij bijvoorbeeld aan controle van de Belastingdienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onze klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde persoon of organisatie, te sturen. Als je hiervoor een verzoek hebt, stuur dan een mail aan hallo@modeatelieringelean.nl met daarin de toelichting.

Beveiliging
Modeatelier Inge|Lean neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorgvuldigheid van handelen. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@modeatelieringelean.nl.

Klachten of vragen
Bij een eventuele klacht of vraag omtrent het gebruik van je persoonsgegevens, kun je terecht bij hallo@modeatelieringelean.nl. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.